MLT668TL-VM-ttu99.com-澳门太阳集团20056

板里厚度30毫米
低待机功耗,待机≤0.5W@5VSB/20mA
相符新版3C要求
大尺寸背光计划,可配26-40寸背光
  • 产物引见-澳门太阳集团2007登录-20071.com
  • 产品型号
输入电压     90~264VAC
输入电流     3A max 
频次           50/60Hz±5% 
功率因数     > 0.95
待机功率     5VSB/20mA<0.5W

额定功率     180W max

输出参数-ttu99.com     5VSB/1.0A
                 5V/3.0A
                 12V/3A
                 24V/6A
安规尺度     3C/UL   

产物尺寸     192x130x30mm